Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szemmel is látható az Igazságtól való halálos eltérés

2018.01.08

A Földnek és földi életnek minden térségében illetve területén megjelenülő, és sajnos egyre csak szaporodó kaotikus állapotok mind azt jelzik, hogy az emberiség milyen már eget is verően nagy mértékben van eltérve az egyedül helyes isteni úttól. Az eredetileg teljességgel tiszta öt elemnek (föld, víz, tűz, levegő, és ötödikként az ezekkel itt együtt élő szellemi lelki minőség) jelenlegi szennyezettségi foka illetve állapota is pedig ugyanezt mutatja, vagyis egyértelműen azt,  hogy az ember a közvetlen környezetével, a jelenlegi ideiglenesen használható élőhelyével is éppen olyan piszok módon elbánt és elbán (azaz már teljesen is lerombolja), mint azt magával teszi, éspedig az erőszakossága, mohósága, kapzsisága, és kényelme szeretete végett, ami rossz tulajdonságaitól most már megszabadulni sem tud, merthogy ezekkel már gúzsba is kötötte magát, ahogyan ezt a többi nem isteni tulajdonságaival is tette, kiszorítván velük magából szinte már minden isteni tulajdonságát, vagyis az eredeti jó tulajdonságait, sajnos már gyökerestől együtt.

Annyi sok tárgyi tudós ember él e földön, és csodálatosképpen egyik sem képes megállapítani, és felhívni rá az emberek figyelmét, hogy a jelen természeti szint illetve állapot a földön élő szelleminek szintje avagy állapota leképeződése. De vajon mitől nem veszik a tudós koponyák észre, hogy ahogyan az emberiség viselkedése egyre kaotikusabbá, zavarosabbá, egyre többet magából erőszakosan kitörővé válik, úgy mindezt a rendezetlenséget, viharos forrongást, kavargást, keveredést, tajtékos hullámzást, és durva kitöréseket az időjárás, és a többi fő elemi dolgok működésében és állapotában is észlelhetjük. Ami tehát az itt tartózkodó emberiség egyéni és közös fejében is (innét nézve) szellemi lelki "háttérrel" egyetemben jelen van, az tükröződik vissza az egész természetből, az embert itt körülvevő élővilágból is, és ezt már igen régóta tudós ész nélkül, azaz egyszerű józan paraszti ésszel is lehet látni. A biológus tudósoknak ugyanakkor pedig arról is rég meggyőződésüknek kellene lennie, hogy a jelen természet mint élőlény (a Föld mint „élővilág”) még csak véletlenül sem fogja hagyni, hogy az ember már teljesen is tönkretegye őt, hanem jóval előtte maga is vissza fog vágni az őt elpusztítani szándékozónak, és bizony most már ezeket a kemény visszavágásokat is észlelhetjük, csak a tudósok ezeket is félremagyarázzák tudatlanságból, vagy pedig a hatalmi elit megfizetett megbízásából, mert ez az emberi hatalom azt szeretné, ha az emberiség 90 %-a végleg eltűnne a Föld színéről, hogy a megmaradt teljesen még nem tönkretett részét szabadon tönkretehessék, vagyis azt szintén felélhessék a túlélésük érdekében, mint ezt a vadállatok is teszik egymással, az Igaz Istennel a Legfelsőbb Hatalommal szintén mit sem törődve. (Dehogyis akarja ez az elit a tönkretett Földről az emberiséget áttelepíteni a Mars bolygóra, vagy bárhova máshová is, ahol víz van!)

Ugyanakkor pedig az emberi tömegeknek ennyi teológus tudós meg vallástudós mellett már azt is jó lenne tudniuk, hogy a megszokottól teljesen eltérő égi jelenségek illetve égi jelek is valójában isteni példázatok, és hogy a látomásoknak egy része szintén isteni eredetű példázat, mint Jézus is mondott isteni példázatokat, amiket is szükséges volt megmagyarázni, hogy az emberek az isteni értelmüket megértsék, mert igazán ezek világítanak rá az Igaz Istentől való emberi eltérésekre is. A Jézus a Krisztus szavainak hirdetői is viszont, teletömve tárgyi tudományos ismeretekkel, melyeket elsajátítanak, a legnagyobb többségükkel elkövetik azt a hibát, hogy az isteni beszédek magyarázataiban az Úr szavát és akaratát „rendre” összekeverik a sajátjaikkal. Így azonban nem az eredeti isteni értelmét sajátítjuk el az Istentől való beszédeknek, azaz szintén „rendre” a hirdető (s az így már hitető!) ember elképzelései, vágyai akarata szerinti értelmezésben lesz nekünk is részünk, és nem pedig csak Isten értelmezésében, vagyis Isten szavai isteni értelmében, mely isteni értelem is ajándékba van nekünk Istentől, csakhogy mi rossz tanácsadóra hallgatva még mindig inkább kérünk az Istenétől más értelemből Isten dolgainak megértéséhez is. Pedig megérteni is nekünk minden isteni beszédet isteni értelemmel azért kellene, mert minden egyes egyenesen az Istentől származó, és ezért „isteni” beszéd megtartása illetve „betartása”, azaz megcselekvése teheti csak teljesen szabaddá az embert még a haláltól is, vagyis csak ez adhatja vissza az Isten által embernek nevezett szellemi lélek eredeti halhatatlanságát. Ezt a haláltól szabadító utat mutatta meg nekünk Jézus a Krisztus, a viharosnak, zavarosnak egyáltalán nem, hanem csak teljesen tisztának nevezhető saját életével, és a fizikai látszatú testben is lehetséges életét áldozta fel azért, hogy megismerjük ezt az egyedül helyes életutat, mely így (Jézus a Krisztus váltságáldozata révén) már az örökösen örök életre viszi az embert innét a zavaros, most már erősen tajtékzó, habzó vizekből. A gőgös, kevély, magukkal már eltelt (a mindig szelíd és alázatos Isten helyett önmagukkal, és aki őket Isten helyett irányítja eltelt) lelkek azonban hiába is kiáltoznak „Uram-Uram”-ot, vagy akár „Uram és Istenem”-eket is az Igaz Istenhez és a szintén Igaznak nevezhető Fiához, ezekkel még nem nyernek megszabadulást a haláltól, sem pedig az örökkévaló ideig is tartható „kárhozattól”, vagyis nem szabadulhatnak a rombolás-építés körforgásában megrekedtségükből (az egy helyben toporgásuktól), a csak látszatra örök világhoz avagy valósághoz való tartozásuktól, hanem így jóval inkább lehet akár már mindörökre is végük.

Drága barátom és testvérem, ha tehát nem vagy mindenben engedelmes Krisztusnak, vagyis ha az Ő szavai illetve parancsolatai közül csak egyet is nem tartasz, nem cselekedsz meg, akkor Isten haragja rajtad marad, és így nem fogsz életet látni, hanem az örök élet helyett halál lesz az osztályrészed. Ha nem utasítunk ki minden bűnt, és minden bálványt a szívünkből, akkor kérem szépen, hogyan is gondolhatjuk, hogy majd mi is meg fogunk tudni állni Krisztus előtt az ítélet napján? Ezért mondom barátom, hogy te is ne eltérj Istentől, hanem helyette is törekedjél Őhozzá és Fiához hasonlítani a még hátralevő földi életed során is, mert ha nem ezt teszed, akkor feléd még csak az időjáráson keresztül sem fog más visszatükröződni, minthogy a hasonlóan rossz beállítottságúvá lett embertársaiddal együtt egyáltalán nem az Igaz Istenhez megtérésed érdekében fáradozol, hanem már az Őtőle való teljes elvetemedéseden, ami viszont neked soha nem életet, mint azt a hitetőidnek köszönhetően így is hiszed, hanem a testivel egyben lelki halált is fog eredményezni, éspedig végül már valósággal is. (Az Igazságtól való teljes elvetemedésed csakis a totális, és már visszafordíthatatlan szellemi halálodat eredményezheti.)

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.